Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest irma MEDWAY PAWEŁ NATORA z siedzibą we Włynkówku, ul. Na wzgórzu 29, posiadająca NIP: 8392945891, regon 222007266. W siedzibie tej przechowywana jest dokumentacja firmy. Adres poczty elektronicznej: pomoc@ldekna200.pl. Adres do korespondencji: MEDWAY PAWEŁ NATORA, Na wzgórzu 29, 76-200 Włynkówko. Serwis dalej określany jako: „Usługodawca”, „Administrator”.
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie celu zawarcia przez Ciebie z ldekna200.pl umowy sprzedaży oraz na
ciążących na MEDWAY obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i
obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i
statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego,
rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
3) MEDWAY jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym
dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z ldekna200.pl
umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na
podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ldekna200.pl a
Podwykonawcami.
Ponadto ldekna200.pl jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i
instytucji.
4) Podwykonawcami są: a) firma logistyczna – Logistiko Sp. z o.o.
ul. Poznańska 249 05-850 Ożarów Mazowiecki POLAND
b) firma księgowa – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław
5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z MEDWAY
umowy zakupu, w związku z którą Twoje dane osobowe są
przetwarzane. Od dokonania zamówienia przechowywane przez 1 rok od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego zakupu, lub do czasu zażądania ich usunięcia. Natomiast Twoje
dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo
dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Dokładamy starań aby twoje dane osobowe były bezpieczne i wykorzystywane wyłaczenie w celu wykonania usługi.
Zespół MEDWAY
ldekna200.pl